ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «1 YEAR IQOS CLUB PASS» ΓΙΑ ΤΑ GOLD ΚΑΙ PLATINUM ΜΕΛΗ ΤΟΥ IQOS CLUB

1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου 2023, έως και 21 Μαρτίου 2023 για τα Platinum μέλη και 19 Μαρτίου 2023 έως 24 Μαρτίου 2023 για τα Gold μέλη. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 6.1 των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ IQOS CLUB.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφθεί το IQOS CLUB στην κατηγορία «προνόμια» να ενεργοποιήσει το αντίστοιχο κουπόνι του διαγωνισμού και να αποδεχθεί τους παρόντες ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «1 YEAR IQOS CLUB PASS» ΓΙΑ ΤΑ GOLD ΚΑΙ PLATINUM ΜΕΛΗ ΤΟΥ IQOS CLUB και τους ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3. Νικητές

Ορίζετε ότι κατά την διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδειχθούν ΧΧ Νικητές από την GOLD βαθμίδα και 30 νικητές από την PLATINUM βαθμίδα βάση σειράς προτεραιότητας. Δηλαδή, οι 30 πρώτοι που θα αποκτήσουν τον προνόμιο από την GOLD βαθμίδα ανακηρύσσονται αυτόματα ως νικητές. Οι 30 πρώτοι που θα αποκτήσουν τον προνόμιο από την PLATINUM βαθμίδα ανακηρύσσονται αυτόματα ως νικητές. Με το πέρας των διαθέσιμων θέσεων το προνόμιο θα είναι μη διαθέσιμο για τα μέλη του IQOS CLUB.

4. Βραβεία του Διαγωνισμού

30 Διπλές προσκλήσεις (για τον Νικητή και έναν (1) ενήλικο φίλο του) για Gold IQOS CLUB μέλη και 30 Διπλές προσκλήσεις (για τον Νικητή και έναν (1) ενήλικο φίλο του) για PLATINUM IQOS CLUB μέλη για το Event 1 Year IQOS CLUB που θα πραγματοποιηθεί 5 Απρίλιου 2024 στο PicNic στην Λευκωσία.

5. Αποδοχή Βραβείου

Μετά την ανάδειξη των νικητών, οι νικητές θα λάβουν επικοινωνία για να αποδεχθούν το βραβείο.

6. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκδήλωση 1 Year IQOS CLUB.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο συμμετέχων στον διαγωνισμό αποδέχεται ταυτόχρονα τους ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

7. Γενικές Διατάξεις

Οι παρόντες ειδικοί όροι ισχύουν συμπληρωματικά από τους Όρους και Προϋποθέσεις διαγωνισμών για τα μέλη του IQOS CLUB.