Πρoγράμματα: ‘αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ’ και Together More

Πρόγραμμα ‘αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ’ Όροι και Προϋποθέσεις

1. Εφαρμογή των παρόντων Όρων – Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») εφαρμόζονται για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ («αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ») για την αναβάθμιση της συσκευής σας θέρμανσης καπνού [IQOS 2.4+ ή IQOS 3 ή IQOS 3 MULTI ή IQOS 3 DUO ή lil SΟLID ή lil SOLID EZ] («Συσκευή» ή «δικαιούμενη Συσκευή») σε συσκευή IQOS ILUMA ή ΙQOS ILUMA ONE («IQOS ILUMA ή IQOS ILUMA ONE»). Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους καθότι επηρεάζουν τα δικαιώματά σας και διέπουν την σχέση σας για το παρόν πρόγραμμα με την PHILIP MORRIS CYPRUS LTD, με έδρα στη διεύθυνση Κέννεντυ 23, 1075, Λευκωσία, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής HE420512 (στο εξής «PHILIP MORRIS»).

1.2 Έχετε την δυνατότητα να συμμετάσχετε στο παρόν πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» υπό τις εξής προϋποθέσεις σωρευτικά:

(a) Είστε άνω των 18 ετών, χρήστης και κάτοχος οποιασδήποτε Συσκευής ως αυτές προσδιορίζονται στον Όρο 1.1 ανωτέρω.

(b) Εσείς και η Συσκευή σας είστε εγγεγραμμένοι στη Βάση Ενηλίκων Καταναλωτών της PHILIP MORRIS.

(c) Η κύρια διαμονή σας είναι στην Kύπρο.

(d) Η Συσκευή σας περιλαμβάνει την βάση της και τον φορτιστή τσέπης, με εξαίρεση το IQOS 3 MULTI και το Lil SOLID (τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν ενιαίο σώμα).

Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα να θέτει κατά καιρούς και άλλες πρόσθετες ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σχετικά με το ποιος έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει στο παρόν πρόγραμμα ή/και ποιες είναι οι δικαιούμενες Συσκευές, οι οποίες θα ανακοινώνονται δημόσια, όπως επί παραδείγματι στο https://cy.iqos.com, ή/και με άλλα φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα, κατά την διακριτική ευχέρεια της PHILIP MORRIS (στο εξής η «Δημόσια Ανακοίνωση»).

1.3 Δεν υποχρεούστε να έχετε στην κατοχή σας και να επιστρέψετε στο πλαίσιο του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» το καλώδιο φόρτισης, το κουτί της συσκευασίας ή άλλα αξεσουάρ συμπληρωματικά της Συσκευής.

1.4 Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της PHILIP MORRIS, μπορείτε να εγγραφείτε, καθώς και να εγγράψετε τη Συσκευή σας στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της PHILIP MORRIS στο https://cy.iqos.com ή να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας σε κάποιο κατάστημα IQOS. Για οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.”.

1.5 Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους που είναι αναρτημένοι στο https://cy.iqos.com. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε ή δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο παρόν πρόγραμμα.

1.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με Δημόσια Ανακοίνωση, κατά την διακριτική ευχέρεια της PHILIP MORRIS.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

2.1 Το πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» είναι διαθέσιμο στα καταστήματα IQOS και σε επιλεγμένα καταστήματα πώλησης συσκευών IQOS ILUMA και IQOS ILUMA ONE(«Κατάστημα» ή «Καταστήματα»). Για περαιτέρω πληροφορίες για το που είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο ή να επισκεφτείτε το https://cy.iqos.com.

2.2 Το πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», σας δίνει την δυνατότητα να λάβετε τη συσκευή IQOS ILUMA ή IQOS ILUMA ONE από ένα Κατάστημα σε χαμηλότερη τιμή, παραδίδοντας τη δικαιούμενη Συσκευή σας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Όρου 1.2 ανωτέρω, στον Πωλητή της συσκευής IQOS ILUMA ή/και IQOS ILUMA ONE , με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 2.9. κατωτέρω. Ως Πωλητής ορίζεται ένας πωλητής της εταιρείας Cassandra Trading Limited («Cassandra»), η οποία εμπορεύεται και διανέμει τα προϊόντα της PMI εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε φυσικό σημείο πώλησης προϊόντων IQOS που συμμετέχει στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», καθώς και ο πωλητής οποιουδήποτε σημείου λιανικής πώλησης της συσκευής IQOS ILUMA ή/και IQOS ILUMA ONE, το οποίο επίσης συμμετέχει στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», όπως τα σημεία αυτά ορίζονται στον Όρο 2.1 ανωτέρω.

2.3 Πιο συγκεκριμένα, επί του παρόντος ισχύουν τα ακόλουθα:

Περιγραφή Δικαιούμενης Συσκευής: IQOS 2.4 ή IQOS 2.4+ ή IQOS 3 ή IQOS 3 MULTI ή IQOS 3 DUO ή lil SΟLID ή lil SOLID EZ ( σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας )

Έκπτωση Συσκευής IQOS ILUMA: ΣΥΣΚΕΥΗ IQOS ILUMA ONE+2 πακέτα (από 39€ στα 29€) ή ΣΥΣΚΕΥΗ IQOS ILUMA+2 πακέτα (από 69€ στα 49€).

Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ανωτέρω από καιρό εις καιρό ελεύθερα και κατά την κρίση της, σε συνέχεια Δημοσίων Ανακοινώσεων. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε για την ισχύουσα έκπτωση επί τις συσκευής IQOS ILUMA μέσω του https://cy.iqos.com, ή/και με άλλα φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα, κατά την διακριτική ευχέρεια της PHILIP MORRIS.

2.4 Οι Συσκευές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ανταλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»:

i) Συσκευές που ο σειριακός τους αριθμός έχει τροποποιηθεί, παραμορφωθεί ή διαγραφεί.

ii) Συσκευές που έχουν ανοιχτεί, δεχτεί σέρβις, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο που δεν έχει την εξουσιοδότηση της PHILIP MORRIS

iii) Συσκευές που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1.1. ανωτέρω.

2.5 Η μείωση τιμής που διαμορφώνεται με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο άρθρο 2.3 ανωτέρω, θα ισχύει κατά τον χρόνο επίσκεψης σας σε οποιοδήποτε Κατάστημα, για την αγορά μίας IQOS ILUMA ή ΙLUMA ONE συσκευής. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε αγορά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ή/και δεν συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε η μείωση τιμής θα καθορίζεται αναλόγως του τι ισχύει κατά το χρόνο της επόμενης επίσκεψής σας στο σημείο πώλησης με την επιφύλαξη του άρθρου 2.3 ανωτέρω.

2.6 Μπορείτε να συμμετάσχετε στο «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» έως 1 φορά ανά ημερολογιακό έτος καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος για την αγορά μίας IQOS ILUMA ή IQOS ILUMA ONE.

2.7 Επισημαίνεται επίσης, ότι η επιστροφή μιας δικαιούμενης Συσκευής, σύμφωνα με το άρθρο 2.2., συγκεκριμένου χρώματος (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, χρωμάτων που είναι limited edition) δεν υποχρεώνει και ο Πωλητής δεν σας εγγυάται να σας εξασφαλίσει μειωμένη τιμή για την αγορά συσκευής IQOS ILUMA ή ΙLUMA ONE του ιδίου χρώματος.

2.8 Όταν η επιστροφή της Συσκευής μέσω του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» έχει ολοκληρωθεί, η Συσκευή σας θα σταλεί για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να σας επιστρέψει την Συσκευή που ανταλλάξατε. Ο παρόν όρος αποτελεί ουσιώδη όρο για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».

2.9 Η συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα τελεί υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας της IQOS ILUMA ή IQOS ΙLUMA ONE συσκευής.

2.10 Δικαιούμαστε να αρνηθούμε την αίτησή σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ή να διακόψουμε τη συμμετοχή σας για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανόμενης και της τυχόν παραβίασης των παρόντος όρων ή τυχόν παράνομης συμπεριφοράς σας.

3. Διάρκεια προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»

4. H διάρκεια του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» ορίζεται από την 12η Δεκεμβρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2024. Η PHILIP MORRIS διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ». Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια του προαναφερθέντος προγράμματος θα ανακοινώνεται με Δημόσια Ανακοίνωση.

5. Τελικές διατάξεις

5.1 Η PHILIP MORRIS ή/και οι Πωλητές φέρουν ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης νόμιμων υποχρεώσεων) είτε συμβατική, είτε από πλάνη, είτε από οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση για άμεση ή έμμεση ζημία, απώλεια κερδών, πωλήσεων, εσόδων ή αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρήσεων, απομείωση της υπεραξίας ή/και παρόμοιες απώλειες ή απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή πληροφοριών, ή καθαρή οικονομική ζημία, ή για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, κόστος, ζημία, επιβάρυνση ή δαπάνη που προκύπτει ή προκύπτει με άλλο τρόπο από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».

5.2 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Όταν συμμετέχετε στο πρόγραμμα «αντΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», η εταιρεία PHILIP MORRIS θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας τις οποίες τηρούμε από άνευ αδείας κοινολόγηση, χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Όπου κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζουμε μεθόδους κρυπτογράφησης και άλλες τεχνολογίες που υποστηρίζουν στην διασφάλιση των πληροφοριών που μας παρέχετε. Επιπρόσθετα, Η Εταιρεία μέσω αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων με τους συνεργάτες της, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται σε αυστηρό πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πώλησης Προϊόντων από φυσικά καταστήματα, οι Πωλητές θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των παρόντων όρων του προγράμματος, σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου και υπό την δική τους ευθύνη.

5.3 Οι παρόντες όροι δεν τροποποιούν με κανέναν τρόπο τους ισχύοντες όρους αγοράς οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σωρευτικά με τους παρόντες όρους για την αγορά του IQOS ILUMA ή IQOS ΙLUMA ONE στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Επίσης το παρόν πρόγραμμα δεν υποκαθιστά τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές ή εμπορικές εγγυήσεις των Συσκευών IQOS ILUMA ή IQOS ΙLUMA ONE που παρέχει κατά καιρούς η ΡΜΙ και οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν όπως προβλέπονται στους σχετικούς όρους.

5.4 Οι παρόντες Όροι υπόκεινται στους νόμους της Kυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε νομική διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Για ερωτήσεις, απορίες και στοιχεία επικοινωνίας, παρακαλείστε να ακολουθήσετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 1) με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 2) τηλεφωνικά στο 800 088 03.

Τροποποίηση όρων 12/02/2024


Together More:
ΟΡΟΙ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ IQOS MORE

1. Η Εφαρμογή IQOS MORE (στο εξής «Εφαρμογή») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία PHILIP MORRIS CYPRUS LTD, (εφεξής «PHILIP MORRIS») που εδρεύει στην οδό Κέννεντυ, αρ. 23, Λευκωσία, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής HE420512 (στο εξής «Εταιρεία»). Εφόσον επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το προϊόν IQOS και να λάβετε τον εκπτωτικό κωδικό IQOS MORE θα πρέπει να έχει προηγηθεί σύσταση από έναν Χρήστο IQOS, που είναι ήδη εγγεγραμένος στην Εφαρμογή κατά τα αναφερόμενα αναλυτικά κατωτέρω.

2. Σε περίπτωση που έχετε συσταθεί από Χρήστη IQOS, θα λάβετε σχετικό sms και έχετε αποκτήσει το δικαίωμα να αγοράσετε σε προνομιακή τιμή ένα Ready to Go Kit IQOS , εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του sms ή/και του email,υπό την προϋπόθεση εγγραφής σας στη βάση IQOS.
Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε αγορά εντός της προθεσμίας αυτής ο κωδικός απενεργοποιείται αυτομάτως.

3. Όπως σας έχει ήδη ενημερώσει και προφορικά ο ενήλικος χρήστης IQOS, ο οποίος εισήγαγε στην Εφαρμογή μετά από την επικοινωνία σας τα προσωπικά σας στοιχεία για την αποστολή του sms ή/και του email, οι όροι που ισχύουν για την απόκτηση και χρήση του εκπτωτικού σας κωδικού είναι οι ακόλουθοι:
 • O εκπτωτικός κωδικός απευθύνεται μόνον σε ενήλικους καπνιστές που δεν έχουν αγοράσει στο παρελθόν οποιοδήποτε προϊόν IQOS. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τις ως άνω προϋποθέσεις σας παρακαλούμε να το δηλώσετε αμέσως στο συνεργάτη της Εταιρείας που θα επικοινωνήσει μαζί σας και να απέχετε από την εγγραφή σας στο IQOS MORE
 • O εκπτωτικός κωδικός είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλην του προσώπου στο οποίο απευθύνθηκε ο κωδικός και στη συνέχεια έκανε την εγγραφή στην Εφαρμογή.
 • Οποιοσδήποτε συνεργάτης της Εταιρείας ενώπιον του οποίου θα παρουσιαστείτε για την αγορά Ready to Go Kit IQOS με τη χρήση εκπτωτικού κωδικού, δικαιούται να μην σας αποδώσει την έκπτωση αν δεν πληροίτε κάποια από τις προϋποθέσεις των προηγούμενων σημείων α) και β) οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί αυτό.
 • Για να σας αποσταλεί ο κωδικός σας θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην Εφαρμογή. Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είναι: το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο καθώς και (προαιρετικά) το email σας.
 • Ο σκοπός της συλλογής των αιτούμενων ως άνω στοιχείων σας είναι i) η αποστολή sms για την επιβεβαίωση εγγραφής στην Εφαρμογή IQOS MORE και για τη λήψη του εκπτωτικού κωδικού καθώς και ii) η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας από τους συνεργάτες μας για την ενημέρωσή σας για το Ready to go kit IQOS καθώς και για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε σχέση με τον εκπτωτικό κωδικό και με το που μπορείτε να προμηθευτείτε το προϊόν. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνον για τον ανωτέρω σκοπό και θα διαγραφούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης του κωδικού εφόσον δεν τον χρησιμοποιήσετε. Εφόσον κάνετε χρήση του κωδικού και προβείτε σε αγορά του IQOS Ready to Go Kit θα διατηρηθούν μόνον όσα δεδομένα σχετίζονται με την χρήση του κωδικού σας και την αγορά του προϊόντος με έκπτωση.
 • Φέρετε την υποχρέωση να μας δώσετε αληθή και ορθά στοιχεία καθώς και να επιβεβαιώσετε ότι είστε ενήλικοι καπνιστές.
 • Πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα σας επιδειχθούν τα στοιχεία που έχει καταγράψει ο ενήλικος καπνιστής, ο οποίος σας έχει ενημερώσει προσωπικά για την Εφαρμογή, προς επιβεβαίωσή τους από εσάς. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα οφείλετε να το δηλώσετε και να διορθωθεί, άλλως αν διαπιστωθεί σφάλμα μεταγενέστερα τυγχάνει εφαρμογής ο όρος γ) ανωτέρω.
 • Με τη δήλωση των προσωπικών σας στοιχείων και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Εφαρμογή IQOS MORE συμφωνείτε με στους όρους απόκτησης και χρήσης του εκπτωτικού κωδικού για τους οποίους σας ενημερώνουμε στο παρόν.
 • Η εγγραφή σας πάντως και η απόκτηση του εκπτωτικού κωδικού θα ενεργοποιείται μόνον αφού λάβετε στο δηλωθέν κινητό σας, μήνυμα sms επιβεβαίωσης της εγγραφής σας. Μπορείτε να διαγραφείτε (opt-out) ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο sms που θα λάβετε (ήτοι email στο contact.cy@iqos.com ή καλώντας στο 8000 8803
 • Σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 48 ωρών) από τη λήψη του ως άνω sms και εφόσον δεν έχετε προηγουμένως διαγραφεί (opt-out) από την Εφαρμογή, θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας συνεργάτης της Εταιρείαγια να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το IQOS και τα σημεία πώλησης αυτού. Ακόμη και αν δεν έχετε κάνει opt-out κατά τα ανωτέρω, μπορείτε να δηλώσετε απευθείας στον συνεργάτη που θα σας καλέσει ότι δεν επιθυμείτε την επικοινωνία.
 • Δικαιούστε πάντως, ούτως ή άλλως να μην χρησιμοποιήσετε τον εκπτωτικό σας κωδικό, ο οποίος θα λήξει αυτομάτως με την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του ως άνω sms.
 • Mε την επίδειξη του εκπτωτικού κωδικού δικαιούστε να αποκτήσετε το Ready to go IQOS Ιluma One Kit στα ή το Ready to go IQOS Ιluma Kit ή το Ready to go IQOS Ιluma Prime Kit με έκπτωση 10€

 • 4. Τα ως άνω στοιχεία σας συλλέγονται από τρίτους συνεργάτες της εταιρείας, ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί διανομείς, συνεργάτες και εν γένει υπεργολάβους στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος για την επικοινωνία τους μαζί σας μετά την εγγραφή σας και για την πώληση των προϊόντων της.

  5. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία σας καθώς και αντίρρησης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, τόσο για την διόρθωσή τους όσο και για τη διαγραφή τους, επικοινωνώντας με την Εταιρία, στη διεύθυνση contact.cy@iqos.com

  6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και για το μέλλον τους παρόντες όρους, τη διάρκεια και τους όρους του εκπτωτικού κωδικού και οτιδήποτε σχετίζεται με το παρόν Πρόγραμμα, με ανακοίνωση που θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.iqos.com) ή/και αποστέλλοντάς σας ενημερωτικό email ή SMS στα στοιχεία που μας γνωστοποιήσατε.