Όροι Προσωποποιημένης Επικοινωνίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PHILIP MORRIS CYPRUS (εφεξής το «Πρόγραμμα»)

Με την παρούσα δήλωση συναίνεσής σας μας δίνετε την ρητή συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε προσωποποιημένη επικοινωνία από την Philip Morris Cyprus. Η εν λόγω επικοινωνία απευθύνεται μόνον σε ενήλικους καταναλωτές που έχουν εγγραφεί στην Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Philip Morris Cyprus βάσει των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και έχει επιβεβαιωθεί η ηλικία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε Διαδικασίες, Αρχές και Πρακτικές της Philip Morris International (PMI).

Ενότητες ενημέρωσης
1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;
2. Ποιος ο σκοπός του προγράμματος και γιατί μας δίνετε την συγκατάθεσή σας;
3. Μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε
4. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε;
5. Πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;
6. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων
7. Ασφάλεια επεξεργασίας
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
9. Τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου – Διακοπή ή τροποποίηση του Προγράμματος

----------------------------------------------------

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία PHILIP MORRIS CYPRUS LTD με έδρα στη διεύθυνση Kennedy 23, 1075, Λευκωσία, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής HE420512 (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εμείς»).

2. Ποιος είναι ο Σκοπός του Προγράμματος και γιατί μας δίνετε την συγκατάθεσή σας;

2.1 Σκοπός του Προγράμματος: είναι η διενέργεια προσωποποιημένης επικοινωνίας από την Εταιρεία προς εσάς, τόσο όταν έρχεστε σε επαφή ή επικοινωνείτε εσείς μαζί μας όσο και με την αποστολή από εμάς απευθείας επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας σας που μας δίδετε κατά την εγγραφή σας στην Βάση Ενήλικων Καταναλωτών ή σε άλλα προγράμματα της Εταιρείας. Το εν λόγω Πρόγραμμα περιλαμβάνει περιεχόμενο τόσο γενικής όσο και προσωποποιημένης ατομικής επικοινωνία εμπορικής ή μη καθώς και εξυπηρέτησή σας με βάση τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς στο πλαίσιο της εγγραφής σας στην Βάση Ενήλικων Καπνιστών της Εταιρείας ή/και την συμμετοχή σας σε διάφορα προγράμματά μας, τα οποία αποθηκεύονται ως ιστορικό στην Καρτέλα σας ή/και με συνδυασμό των δεδομένων αυτών προκειμένου να αναλύσουμε και να προβλέψουμε τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες σας. Συγκεκριμένα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα νέα ή/και τα προϊόντα, ήτοι τα προϊόντα της Philip Morris τα οποία εισάγονται και διανέμονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τους συνεργάτες ή/και αντιπροσώπους της Εταιρείας ή/και της Philip Morris (εφεξής τα «Προϊόντα»), ή/και τα προγράμματα, ή/και τα προνόμια, ή/και τους διαγωνισμούς του IQOS CLUB, ή/και μελέτες και αρθρογραφία, ή/και συμμετοχή σε έρευνες της Εταιρείας ή τρίτων και εν γένει για τις υπηρεσίες και για θέματα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας, με αποστολή σε εσάς απευθείας επικοινωνίας, εμπορικής ή μη ή επικοινωνίας στο πλαίσιο έτερων προγραμμάτων της Εταιρείας (εφόσον πληροίτε τους σχετικούς όρους τους, όπως ενδεικτικά το πρόγραμμα Onboarding, πρόγραμμα Δωρεάν Δοκιμής κλπ), στα μέσα επικοινωνίας που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην Βάση Ενήλικων Καπνιστών όπως ενδεικτικά στο τηλέφωνό σας (μέσω τηλ. κλήσης ή sms ή Viber ή άλλο αντίστοιχο τρόπο) ή στο e-mail σας ή στην ταχυδρομική σας διεύθυνση καθώς και με την παροχή εξατομικευμένης εξυπηρέτησης και ενημέρωσής σας κατά την επικοινωνία σας με συνεργάτη μας είτε δια μέσου του call center μας είτε κατά την επίσκεψή σας σε κατάστημα IQOS ή τρίτων συνεργατών μας είτε μέσω διαλόγου στην ιστοσελίδα μας cy.iqos.com (livechat).
2.2. Νομική βάση επεξεργασίας είναι η ελεύθερη συγκατάθεσή σας για την λήψη της ως άνω προσωποποιημένης επικοινωνίας στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. Ρητή νομική επισήμανση ελέγχου ενηλικότητας: Για την επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση η επιβεβαίωση της ενηλικότητάς σας (είτε κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας και την συναίνεσή σας για συμμετοχή είτε και μεταγενέστερα, όποτε αυτή συντελεστεί). Ο τρόπος και ο χρόνος επιβεβαίωσης διαφέρει αναλόγως του τρόπου εγγραφής σας και διενέργειας των αγορών σας, σύμφωνα και με τις εκάστοτε Διαδικασίες, Αρχές και Πρακτικές της Philip Morris International (PMI).
2.3. Επιλογή καναλιών επικοινωνίας: Μπορείτε να επιλέξετε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τα νέα, ή/και τα Προϊόντα, ή/και τα προγράμματα, ή/και τα προνόμια, ή/και τους διαγωνισμούς του IQOS CLUB, ή/και μελέτες και αρθρογραφία, ή/και συμμετοχή σε έρευνες της Εταιρείας ή τρίτων και εν γένει για τις υπηρεσίες και για θέματα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας μας. Πιο συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email, SMS, ή/και Viber ή τηλεφωνικής κλήσης.

3. Μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε

Μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε συνολικά από το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, οπότε θα διακοπεί η συμμετοχή σας και τα στοιχεία σας θα διαγραφούν από το Πρόγραμμα (δύνανται να διατηρούνται για άλλη νόμιμη αιτία από την Εταιρεία μας, και δη εφόσον είστε εγγεγραμμένοι ή συμμετέχετε σε άλλα προγράμματα της Εταιρείας αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν πια για το παρόν Πρόγραμμα).Άρση της συγκατάθεσής σας συνεπάγεται τη διακοπή της λήψης επικοινωνιών που εμπίπτουν στο παρόν Πρόγραμμα. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι με την άρση της συγκατάθεσής σας, η συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα της Εταιρείας δεν επηρεάζεται.
Μπορείτε να ασκήσετε την άρση της συγκατάθεσής σας, είτε συνολικά από όλα τα μέσα επικοινωνίας είτε μεμονομένα από συγκεκριμένο μέσα επικοινωνίας, εύκολα και με διάφορους τρόπους, όπως με το να επισκεφθείτε τον λογαριασμό σας στο cy.iqos.com, να επιλέξετε τη διαγραφή σας στο λινκ διαγραφής [unsubscribe] που θα λαμβάνετε στις επικοινωνίες με αυτόματα μέσα, να το δηλώσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα IQOS ή να καλέσετε την εταιρεία στο 8000 8803 ή με αποστολή email στο contact.cy@iqos.com

4. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε;
Τα δεδομένα που συλλέγουμε προκειμένου να σας παρέχουμε την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα συλλέγουμε από εσάς είτε εμείς οι ίδιοι είτε μέσω συνεργατών μας που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, είτε μέσω των προγραμμάτων που συμμετέχετε καθώς και με αυτοματοποιημένα μέσα μέσω της διάδρασης μαζί μας (π.χ ενδεικτικά βάσει του cookie policy του site μας κλπ). Τα στοιχεία αυτά είναι:
α) Γενικές πληροφορίες σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail κλπ) και Δημογραφικά δεδομένα που μας δίνετε κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα. Σημεία συλλογής είναι τα σημεία εγγραφής σας στο Πρόγραμμα.
β) Δεδομένα αγορών σας (σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το σημείο πώλησης). Σημεία συλλογής είναι τα σημεία πώλησης, φυσικά ή ηλεκτρονικά, των Προϊόντων καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται εφόσον είστε μέλος στο Club.
γ)γ) Πληροφορίες που αφορούν στον βαθμό ικανοποίησής σας από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, τα Προϊόντα, τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτησή σας, τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε, καθώς και περιοχές βελτίωσης στα Προϊόντα και στις υπηρεσίες της, τις οποίες συλλέγουμε όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτηση πελατών ή/και όταν απαντάτε οικειοθελώς σε ερωτηματολόγια ή έρευνες που σας απευθύνουμε.
δ)Πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας και τη διάδρασή σας σε προγράμματά μας ή/και με τα αυτόματα μέσα επικοινωνίες μας ή/και με την χρήση cookies, τα οποία συλλέγουμε από την οικειοθελή συμμετοχή σας στα προγράμματά μας ή/και τις επικοινωνίες μας μαζί σας ή/και την ιστοσελίδα cy.iqos.com.
Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας για την προσωποποιημένη επικοινωνία:
Τα ως άνω δεδομένα σας μας χρειάζονται προκειμένου να μπορέσουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας (με ή χωρίς συνδυασμό στοιχείων σας), με βάση:
• τα δημογραφικά και γενικά σας στοιχεία,
• τις αγορές σας (είδος, όγκος, προτιμήσεις, συχνότητα ),
• τον βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με την εξυπηρέτηση και τα Ππροϊόντα μας,
• τον βαθμό διάδρασής σας στις επικοινωνίες μας και στα προγράμματά μας
• το βαθμό διάδρασής σας με την ομάδα του customer care
ώστε να προσαρμόζουμε την επαφή μας μαζί σας προσωπικά σε εσάς στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Συνέπεια των ανωτέρω θα είναι να λαμβάνετε την προσωποποιημένη επικοινωνία και εξυπηρέτηση που σας ταιριάζει με βάση τις πληροφορίες που επιλέγετε να μας δίνετε.
Επί παραδείγματι:
• Ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας καθώς και αποστολή γενικών νέων και προσφορών που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν με βάση τα στοιχεία σας και το προφίλ σας.
• Διαμόρφωση προτάσεων προς εσάς με βάση συνδυασμό των δεδομένων σας για να προβλέψουμε τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες σας, στο πλαίσιο του Σκοπού, όπως λ.χ.:
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με νέα για την Εταιρεία και για τα Προϊόντα της καθώς και προτάσεις για συμμετοχή σε προγράμματα και διαγωνισμούς (με την προϋπόθεση ότι είστε μέλος του IQOS CLUB) που διαπιστώνουμε ότι σας ενδιαφέρουν βάσει των προτιμήσεών σας ή/και που ταιριάζουν στον βαθμό ικανοποίησής σας από τις απαντήσεις σας στα ερωτηματολόγιά μας.
Θα σας θέτουμε ερωτήματα σε σχέση με την ικανοποίησή σας από τις υπηρεσίες μας και σε σχέση με την βελτίωση των Pροϊόντων και των υπηρεσιών μας που θα αντιστοιχούν στο προφίλ σας και στον βαθμό ικανοποίησής σας.
Θα λαμβάνετε ειδικές αποκλειστικές προσφορές και ενημερώσεις με βάση τις αγορές σας (είδος, όγκος, προτιμήσεις, συχνότητα), τα δημογραφικά σας χαρακτηριστικά, τον βαθμό ικανοποίησής σας και διάδρασής μαζί μας.
Θα φροντίσουμε να βελτιώνονται τα Προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι προτάσεις μας προς εσάς για τα προγράμματά μας με βάση τα ζητήματα που μας δηλώνετε ότι αντιμετωπίζετε κατά την εξυπηρέτησή σας ή/και τις απαντήσεις σας στα ερωτηματολόγιά μας και άλλες τις έρευνες καθώς και θα συνεχίσουμε να σας εξυπηρετούμε σωστά αν ο βαθμός ικανοποίησής σας είναι υψηλός ή να βελτιώσουμε τα σημεία που μας υποδεικνύετε - αν ο βαθμός ικανοποίησής σας είναι χαμηλός.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης μετά την πώληση με προτάσεις για ορθή και ασφαλή χρήση των Προϊόντων ή διόρθωσης των ελαττωμάτων, αν συμπεράνουμε από τις πληροφορίες που μας δίνετε ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα Προϊόντα.
Θα σας εξυπηρετήσουμε κατά την πώληση των Προϊόντων με προτάσεις με βάση τις αγορές σας και τις προτιμήσεις σας.

5. Πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα;
Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς για το Πρόγραμμα διατηρούνται μέχρι την άρση της συγκατάθεσή σας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2. ανωτέρω. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχετε καμία αλληλεπίδραση μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες, θα προβούμε σε διαγραφή των στοιχείων σας, σύμφωνα με τις εκάστοτε Διαδικασίες, Αρχές και Πρακτικές της Philip Morris International (PMI).
Μπορείτε ασφαλώς να ασκήσετε οποτεδήποτε και το δικαίωμα διαγραφής βάσει του άρθρου 8 κατωτέρω, ή/και να αιτηθείτε να διαγραφείτε συνολικά από την Βάση Ενήλικων Καταναλωτών μας κατά τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
Σε κάθε περίπτωση περισσότερες πληροφορίες για την εν γένει επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρεία μας μπορείτε να επισκέπτεστε τη Γενική Πολιτική Απορρήτου μας που αποδεχτήκατε κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας, καθώς και τις τυχόν ειδικότερες πολιτικές απορρήτου των επί μέρους προγραμμάτων μας (όπως ενδεικτικά του Club κλπ, εφόσον έχετε εγγραφεί σε αυτά).

6. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος η Εταιρεία συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, και οι οποίες ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως, ενδεικτικά, συνεργασία με φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα και συνεργάτες φυσικά πρόσωπα για την συλλογή των στοιχείων σας και την επιβεβαίωση της ενηλικότητάς σας κατά την εγγραφή σας ή την διενέργεια των αγορών σας ή κατά την εξυπηρέτησή σας για λογαριασμό μας, με ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εκτέλεση της επικοινωνίας μαζί σας με ηλεκτρονικά μέσα, με εταιρείες που διαχειρίζονται τηλεφωνικά κέντρα, εταιρείες συμβουλευτικές ή διαφημιστικές εταιρείες, με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για την διαχείριση και την φιλοξενία της βάσης δεδομένων κλπ.

7. Ασφάλεια επεξεργασίας
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Γενική Πολιτική Απορρήτου μας.
Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο της , εξουσιοδοτημένους τρίτους συνεργάτες και μόνο κατ’ εντολή της Εταιρείας καθώς και από τους ως άνω αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα ή συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
Ρητή νομική επισήμανση υποχρέωσης προσωπικής συμμετοχής σε όλα τα προγράμματα της Εταιρείας μας: Οφείλετε να φυλάσσετε ασφαλή και να μην γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας στο cy.iqos.com και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτούς από τρίτα άτομα ή/και στην μη χρήση των δυνατοτήτων και των προνομίων που σας παρέχονται στο πλαίσιο εγγραφής σας στην Βάση Ενήλικων Καταναλωτών. Η Εταιρεία θα λογίζει εύλογα και καλόπιστα ως γενόμενη από εσάς κάθε πρόσβαση ή χρήση του Λογαριασμού σας ή ενέργεια που σχετίζεται με την αξιοποίηση των προνομίων και την συμμετοχή σας στα προγράμματα της Εταιρείας εφόσον δεν ειδοποιηθεί προηγουμένως εγγράφως (ή/και με e-mail) για τυχόν διαρροή του κωδικού σας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών ή χρήση των Συσκευών σας από τρίτους ή για ο,τιδήποτε άλλο αφορά σε μη ατομική δική σας χρήση ή πρόσβαση στα ανωτέρω, για τα οποία φέρετε την πλήρη ευθύνη και υποχρέωση καθότι άπαντα τα Προγράμματα της Εταιρείας είναι ατομικά, αμεταβίβαστα και τελούν με την επιφύλαξη ελέγχου της ενηλικότητας καθενός έκαστου συμμετέχοντα.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Δικαιώματα

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε κατά περίπτωση και όπου συνάδει εφαρμογής, τα ακόλουθα δικαιώματα: ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής, φορητότητας, εναντίωσης, καθώς και, να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (ή/και στην περίπτωση αυτή, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη).
Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.

Τρόποι άσκησης των δικαιωμάτων σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:
α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στo τηλέφωνo 8000 8803, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00 και Σάββατο 10:00 - 18:00.
β) Με αποστολή Email στο contact.cy@iqos.com
γ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου: Κεντρικά Γραφεία PHILIP MORRIS CYPRUS LTD διεύθυνση Kennedy 23, 1075, Λευκωσία, Κύπρος υπόψη Νομικού Τμήματος.
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας στο cy.iqos.com, κατόπιν ενεργοποίησής του, για να δείτε και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, τις επιλογές συγκατάθεσής σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Χρόνος και διαδικασία απόκρισης της Εταιρείας στα αιτήματά σας

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω.
Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας.
Επίσης, η Εταιρεία δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας

Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) commissioner@dataprotection.gov.cy)
Αναλυτικότερα για τα δικαιώματά σας μπορείτε να δείτε και Γενική Πολιτική Απορρήτου μας.

9. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής – Διακοπή ή τροποποίηση του Προγράμματος
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το Πρόγραμμα ή/και την παρούσα πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην πολιτική μας είτε προσωπικά είτε με δημοσίευση της στην ιστοσελίδα cy.iqos.com. Επίσης, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα
Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποτεδήποτε το Πρόγραμμα συνολικά ή μερικά ή/και να αποβάλλουμε από το Πρόγραμμα οποιοδήποτε μέλος υπάρχουν ενδείξεις ή διαπιστωθεί ότι έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη σε σχέση με το Πρόγραμμα, τα Προϊόντα, την Εταιρεία και τα υπόλοιπα προγράμματά της (ή/και σε σχέση με τρίτους καταναλωτές), με σχετική ενημέρωση στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχει δηλώσει το μέλος. Κατά τα λοιπά ισχύει η Γενική Πολιτική Απορρήτου στο βαθμό που δεν έρχεται σε σύγκρουση με το παρόν ως ειδικότερη πολιτική για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τελευταία ενημέρωση: 10/2023