Χρήση του IQOS 2.4 Plus

Το IQOS 2.4 Plus διαθέτει τα εξής νέα χαρακτηριστικά:
• Βάση IQOS: Έως και 35% ταχύτερη φόρτιση
• Δόνηση βάσης IQOS
• Βελτιωμένο φορτιστή τσέπης (καλύτερο κλείσιμο)
• Πιο φωτεινές, λευκές λυχνίες για καλύτερη ορατότητα
• Κύκλο αυτόματου καθαρισμού που αντικαθιστά τον χειροκίνητο καθαρισμό

Λειτουργία δόνησης:
• Η δόνηση ενεργοποιείται όταν πιέζεις και κρατάς πατημένο το κουμπί θέρμανσης. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει επιβεβαιώνοντας το ξεκίνημα της εμπειρίας IQOS (δηλαδή, ότι μπορείς να απολαύσεις μια ράβδο καπνού για περίπου 6 λεπτά ή 14 εισπνοές).
• Η δόνηση ενεργοποιείται ξανά και η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει 30 δευτερόλεπτα ή 2 εισπνοές πριν ολοκληρωθεί η εμπειρία σου. Αυτό σημαίνει ότι η IQOS Βάση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αυτόματος καθαρισμός:
• Ο καθαρισμός ενεργοποιείται αυτόματα μετά από κάθε 20 φορτίσεις, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης της Βάσης.
• Κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού, ο χρήστης θα παρατηρήσει ότι η διαδικασία φόρτισης της Βάσης διαρκεί περισσότερο (επαναφόρτιση - καθαρισμός - επαναφόρτιση) και ότι οι λευκές λυχνίες αναβοσβήνουν συνεχώς.
Μπορείς να ελέγξεις εύκολα το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας με αυτά τα απλά βήματα:

1. Πίεσε το κουμπί ON/OFF για 1 δευτερόλεπτο
2. Οι φωτεινές λυχνίες LED θα ενεργοποιηθούν δείχνοντας το επίπεδο φόρτισης:
- 1 λυχνία LED = χαμηλή φόρτιση
- 4 λυχνίες LED = πλήρης φόρτιση
Χρειάζονται περίπου 90 λεπτά για να φορτιστεί πλήρως ο φορτιστής τσέπης IQOS 2.4 Plus από μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το IQOS 2.4 Plus πρέπει να φορτίζεται μόνο μέσω του παρεχόμενου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και του καλωδίου USB.
Το IQOS δεν χρειάζεται να φορτιστεί πλήρως για να λειτουργήσει. Με πλήρη φόρτιση του φορτιστή τσέπης, το IQOS 2.4 Plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 20 φορές.
Μπορείς να επανεκκινήσεις εύκολα το IQOS 2.4 Plus πιέζοντας ταυτόχρονα το κουμπί Bluetooth και το Power, μέχρι όλες οι φωτεινές ενδείξεις να αναβοσβήσουν στιγμιαία.
Η δόνηση ενεργοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Στην έναρξη της θέρμανσης (μόλις πιέσεις το κουμπί)
- Όταν έχουν απομείνει 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της εμπειρίας IQOS
Το IQOS 2.4 Plus έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, όμως η γεύση του καπνού που παράγεται από τις ράβδους HEETS είναι η βέλτιστη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10℃ και 40℃.