Καθαρισμός Συσκευής IQOS

Αρχική Menu Συχνών Ερωτήσεων Καθαρισμός Συσκευής IQOS
Αρχική Menu Συχνών Ερωτήσεων Καθαρισμός Συσκευής IQOS
Ο καθαρισμός της θήκης IQOS και του καλύμματος είναι εύκολος:

Για να καθαρίσεις τη θήκη IQOS:

Προετοιμασία

1. Απενεργοποίησε τη θήκη IQOS.

2. Περίμενε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η λεπίδα.

3. Αφαίρεσε το κάλυμμα.

4. Άνοιξε το εργαλείο καθαρισμού του IQOS και βεβαιώσου ότι δεν περιέχει σωματίδια και δεν έχει υποστεί ζημιά.

Εισαγωγή

• Εισήγαγε απαλά το εργαλείο καθαρισμού του IQOS χωρίς να το στρίψεις, μέχρι να έρθει σε επαφή με το κάτω μέρος του θαλάμου θέρμανσης.

Καθαρισμός

1. Στρίψε απαλά το Εργαλείο καθαρισμού του IQOS δύο ή τρεις φορές.

2. Σταμάτα να περιστρέφεις και αφαίρεσε το εργαλείο καθαρισμού κατευθείαν από τη θήκη.

3. Άγγιξε απαλά τη θήκη και το εργαλείο καθαρισμού για να αφαιρέσεις τυχόν υπολείμματα καπνού.

Ολοκλήρωση

1. Εισήγαγε το στικ καθαρισμού του IQOS στο θάλαμο.

2. Μην πιέζεις και μην χτυπάς το στικ επάνω στη λεπίδα.

3. Μην προσπαθήσεις να καθαρίσεις τη λεπίδα.

4. Εάν το στικ καθαρισμού του IQOS έχει κολλήσει, μην ασκείς υπερβολική δύναμη. Χρησιμοποίησε το εργαλείο καθαρισμού για να το ξεμπλοκάρεις.

Για να καθαρίσεις το κάλυμμα του IQOS:

1. Χρησιμοποίησε το στικ καθαρισμού του IQOS για να καθαρίσεις το εσωτερικό του καλύμματος από πάνω.

2. Για να καθαρίσεις το κάτω μέρος του καλύμματος:

α. Εισήγαγε το εργαλείο καθαρισμού του IQOS μέχρι να αγγίξει το κάτω μέρος.

β. Στρίψε απαλά το εργαλείο καθαρισμού του IQOS δύο ή τρεις φορές.

γ. Στη συνέχεια, σταμάτα να στρίβεις και άγγιξε απαλά τόσο το κάλυμμα όσο και το εργαλείο καθαρισμού του IQOS, για να αφαιρέσεις τυχόν υπολείμματα καπνού.