Μέσω του IQOS App μπορείς να προχωρήσεις σε αναβάθμιση λογισμικού της συσκευής σου, καθώς και σε αλλαγές που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της όπως π.χ. Αλλαγή στις δονήσεις, στον φωτισμό κ.ά.
Μέσω της εφαρμογής μπορείς να προχωρήσεις σε αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής σου. Αυτή η διαδικασία θα διορθώσει πιθανά σφάλματά της. Συγχρόνως, θα παραταθεί ο χρόνος ζωής της μπαταρίας. Επίσης, μέσω των υπόλοιπων επιλογών, μπορείς να προσωποποιήσεις τη λειτουργία της συσκευής σου (π.χ. αλλαγή στις δονήσεις, φωτισμό).
H αναβάθμιση μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 4 λεπτά. Εξαρτάται κυρίως από τα αν χρειάζεται ο φορτιστής τσέπης και η βάση IQOS ή μόνο ένα από τα δυο εξαρτήματα.
Όχι, η ιστορικότητα των αναβαθμίσεων δεν εμφανίζεται στο IQOS App. Εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής.