Σύγκριση συσκευών IQOS.
Κάνουμε IQOS γιατί…
Ανακάλυψε γιατί εκατομμύρια ενήλικες καπνιστές σε όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει σε IQOS.*
* Πηγή: Κατάσταση Μαρτίου 2021. Χρήστες του IQOS που έχουν σταματήσει εντελώς το τσιγάρο και για τους οποίους τα HeatSticks της PMI αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 70% της χρήσης των τελευταίων 7 ημερών κατανάλωσης προϊόντων θέρμανσης καπνού. Οικονομικά στοιχεία ή εκτιμήσεις της PMI, πάνελ χρηστών IQOS και Έρευνες Αγοράς της PMI.​

​ ​ **«Πίσσα» είναι το υπόλειμμα από τον καπνό του τσιγάρου, μετά την καύση του. Το IQOS δεν παράγει πίσσα, γιατί θερμαίνει και δεν καίει τον καπνό. Η απουσία της πίσσας δεν σημαίνει ότι το IQOS είναι ακίνδυνο. Επίσης, περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.​