Σύγκρινε τις συσκευές IQOS.
Κάνουμε IQOS γιατί…
Ανακάλυψε γιατί εκατομμύρια ενήλικες καπνιστές σε όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει σε IQOS.*
* Πηγή: Κατάσταση Μαρτίου 2021. Χρήστες του IQOS που έχουν σταματήσει εντελώς το τσιγάρο και για τους οποίους τα HeatSticks της PMI αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 70% της χρήσης των τελευταίων 7 ημερών κατανάλωσης προϊόντων θέρμανσης καπνού. Οικονομικά στοιχεία ή εκτιμήσεις της PMI, πάνελ χρηστών IQOS και Έρευνες Αγοράς της PMI.​

​ ​ **«Πίσσα» είναι το υπόλειμμα από τον καπνό του τσιγάρου, μετά την καύση του. Το IQOS δεν παράγει πίσσα, γιατί θερμαίνει και δεν καίει τον καπνό. Η απουσία της πίσσας δεν σημαίνει ότι το IQOS είναι ακίνδυνο. Επίσης, περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.​
* Ο χρόνος φόρτισης της βάσης IQOS 3 DUO είναι κατά μέσο όρο: 1 λεπτό 50 δευτερόλεπτα για φόρτιση από 0-1 χρήση, 3 λεπτά 25 δευτερόλεπτα για φόρτιση από την 1-2 χρήση, 5 λεπτά 5 δευτερόλεπτα για φόρτιση από 0-2 χρήσεις. Η αρχική πλήρης φόρτιση της βάσης IQOS 3 DUO διαρκεί 10 λεπτά 05 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος φόρτισης της βάσης μπορεί να εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης, όπως ο κύκλος ζωής της μπαταρίας.